มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับ สำนักอบรมกฏหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา ทำการถ่ายทอดสดการบรรยายกฏหมาย ภาค 2 สมัยที่ 69

close
X