การจัดระบบจราจร ภายในและภายนอก พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในวันที่ 15 มีนาคม 2561

close
X