การประมูลให้เช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายสินค้าในพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ระหว่างวันที่ 12 – 15 มีนาคม 2561

close
X