ประมวลภาพพิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปี 2560 วันที่ 18 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

close
X