ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องอัดเม็ดอาหารปลาลอยน้ำ จำนวน ๑ เครื่อง (แบบมีเงื่อนไข) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

close
X